BAN TỔ CHỨC

TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI

Số: 22/QĐ-BTCTNTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


 

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành Thể lệ sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Toàn Tài”

trên internet dành cho học sinh tiểu học 2021-2022

 

Căn cứ chỉ thị 5105/CT-BGDĐT ngày 03/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học, đồng thời khuyến khích học sinh tự nguyện tham gia các sân chơi trí tuệ;

Căn cứ công văn số 6373/BGDĐT-GDTH ngày 06/11/2014 về việc điều chỉnh một số nội dung hướng dẫn học sinh tiểu học tham gia các hoạt động giao lưu, sân chơi trí tuệ;

Căn cứ Quyết định số 2551/QĐ-BGD ĐT ngày 04/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022;

Căn cứ vào nhu cầu và mong muốn thực hiện trách nhiệm xã hội của công ty ĐTGD Trạng Nguyên với nhiều thế hệ học sinh, giáo viên của đất nước.

Ban Tổ chức ban hành Thể lệ sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên internet cho học sinh tiểu học năm học 2021 - 2022 như sau:

                                            

Chương I

MỤC ĐÍCH SÂN CHƠI

 

 1. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học tại các trường tiểu học trên toàn quốc.
 2. Tạo điều kiện cho học sinh làm quen và sử dụng internet là một phương thức học tập, học sinh được luyện tập và tự kiểm tra, tự đánh giá để qua đó điều chỉnh cách học tập các môn học trong chương trình.
 3. Tạo ra sân chơi trực tuyến để học sinh học tập, rèn luyện, phát triển ngôn ngữ, tư duy toán học, hiểu biết về tự nhiên & xã hội, yêu địa lí, lịch sử, văn hóa, tinh hoa dân tộc.
 4. Tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh học tập, giao lưu, không gây áp lực cho học sinh, gia đình và nhà trường.

                                                                   

   Chương II

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA VÀ ĐĂNG KÍ THAM GIA

 1. Đối tượng

Học sinh tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5 trên toàn quốc có điều kiện truy cập internet và có nguyện vọng tham gia sân chơi “Trạng Nguyên Toàn Tài” trên internet.

 1. Đăng kí tham gia
 2. Mỗi học sinh chỉ được đăng kí duy nhất 1 tài khoản trên website: trangnguyen.edu.vn.

(Tài khoản này sẽ sử dụng từ năm lớp 1 đến năm lớp 5 và thi được cả Trạng Nguyên Tiếng Việt và Trạng Nguyên Toàn Tài)

 1. Đăng kí thành viên trên website: www.trangnguyen.edu.vn (xem phần hướng dẫn trên website). Học sinh cần đăng kí đúng các thông tin: Họ và tên; địa chỉ lớp; trường; quận/huyện; tỉnh/thành phố, số điện thoại, email. Học sinh đang học khối lớp nào chỉ được đăng kí dự thi ở khối lớp đó.
 2. Học sinh vào website và đăng nhập với tên đăng nhập và mật khẩu đã đăng kí. Sau khi đăng nhập thành công, học sinh bấm chọn “Vào thi” để tham gia.
 3. Tên truy cập của học sinh không được vi phạm các quy định về đặt tên của website: www.trangnguyen.edu.vn. Họ và tên hiển thị phải chính xác theo giấy khai sinh, hình ảnh đại diện phải hợp thuần phong mĩ tục mới được duyệt là thành viên của sân chơi “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên internet.

 

Chương III

QUY ĐỊNH CÁC VÒNG THI TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI

 1. Số vòng thi Trạng Nguyên Toàn Tài của mỗi năm và cách thực hiện
 2. Số vòng

Trạng Nguyên Toàn Tài là sân chơi kiến thức tổng hợp gồm: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tự nhiên và Xã hội,… được chia thành 6 vòng. Mỗi vòng gồm 3 bài thi, kiến thức được phân bố như sau: 1 bài Toán; 1 bài Tiếng Anh;1 bài tổng hợp các môn Tự nhiên & xã hội (Địa lí, Lịch sử, Khoa học), Tiếng Việt.

 1. lịch thi

 STT

Hình thức

Vòng thi

Thời gian

1

Tự luyện

Vòng 1

Từ ngày 05/09/2021

2

 

Vòng 2

Từ ngày20/10/2021

3

Cấp trường

Vòng 3

Từ ngày 09/11 đến ngày 11/11/2021

4

Cấp huyện

Vòng 4

Từ ngày 07/12 đến ngày 07/12/2021

5

Cấp tỉnh

Vòng 5

Ngày 28/12/2012

6

Cấp quốc gia (khối 5)

Vòng 6

Ngày 21/02/2022

 

 1. Thời điểm tham gia và cách tính thời gian làm bài cho mỗi vòng thi

- Thí sinh có thể bắt đầu tham gia sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Toàn Tài” bất cứ thời điểm nào, miễn là vượt qua được tất cả các vòng thi để có đủ điều kiện dự thi vòng thi các cấp.

- Mỗi vòng thi có 3 bài thi, thời gian làm bài của mỗi bài thi là 10 phút.

- Đối với vòng thi tự do và thi các cấp, thời gian làm bài được tính từ khi thí sinh bấm vào nút “Bắt đầu”.

- Đối với các vòng thi từ cấp huyện, cấp tỉnh chỉ có những thí sinh được BTC duyệt SBD và cấp “Mã thi” mới được vào thi.

- Thời gian làm bài của vòng thi được thông báo cho thí sinh qua đồng hồ đếm ngược và tổng thời gian làm bài là 60 phút.

 1. Điều kiện để vượt qua một vòng thi

- Đối với mỗi vòng thi tự do: Thí sinh được thi lại nhiều lần nếu chưa đạt 150 điểm. Nếu đạt từ 150 điểm trở lên thì mới được công nhận vượt qua vòng thi đó. Điểm tối đa của một vòng thi là 300 điểm.

- Đối với vòng thi cấp quận/huyện, cấp tỉnh: Thí sinh chỉ được làm bài thi 1 lần duy nhất (trừ khi gặp sự cố phòng thi, BTC các cấp liên hệ với BTC cấp quốc gia để được giải quyết).

- Thí sinh phải vượt qua vòng thi trước mới được dự thi vòng thi tiếp theo.

 1. Thông báo điểm thi và thời gian làm bài của mỗi vòng thi

Điểm thi và thời gian làm bài của mỗi vòng thi được thông báo trên website sau khi thí sinh hoàn thành vòng thi. Kết quả này được lưu lại trong phần “Bảng Vàng” của website: www.trangnguyen.edu.vn

 1. Xếp hạng thí sinh

Thứ hạng thí sinh trên website: www.trangnguyen.edu.vn được căn cứ trên tổng điểm và tổng thời gian làm bài thi của thí sinh qua các vòng thi.

Điểm để xét giải trong các vòng thi cấp quận/huyện, cấp tỉnh/thành phố, cấp quốc gia được căn cứ trên điểm và thời gian của vòng thi mà thí sinh dự thi. Trường hợp điểm và thời gian bằng nhau, BTC sẽ xét tổng điểm, tổng thời gian thi qua tất cả các vòng của thí sinh

 

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) và Ban Tổ chức (BTC)

Để quản lí, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động của sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Toàn Tài” trên internet:

- Công ty ĐTGD Trạng Nguyên thành lập Ban tổ chức.

- Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức vòng thi cấp quận/huyện, cấp tỉnh/thành phố, tập trung thì thành lập BCĐ, BTC và có kế hoạch tổ chức thi cấp huyện, thi cấp tỉnh/ thành phố phù hợp với điều kiện của địa phương.

- Sở Giáo dục và Đào tạo chưa có điều kiện tổ chức vòng thi cấp quận/huyện, thi cấp tỉnh/ thành phố tập trung thì tạo điều kiện để các trường học thành lập BTC. Trường học có thể phối hợp với BTC để thành lập các điểm thi tập trung phù hợp với điều kiện của địa phương. 

 1. Tổ chức vòng thi các cấp

2.1. Các tỉnh/thành phố tổ chức thi tập trung

2.1.1. Vòng thi cấp trường – vòng thi số 3                    

- Nhà trường phối với với BTC thành lập Hội đồng coi thi, nhận mã thi.

- Thời gian tổ chức thi (dự kiến): thi từ ngày 09/11/2021 đến ngày 11/11/2021 vào khung giờ 8h00 -11h30 và 13h30 -17h00.

- Địa điểm thi: Phòng máy tính có kết nối internet của nhà trường.

- Hình thức thi: Thi trực tuyến. Hội đồng coi thi nhận mã thi từ BTC sau đó sẽ cấp mã thi cho thí sinh. Sự cố phòng thi, hội đồng báo ban tổ chức để thi lại.

- Kết quả thi: Kết quả thi sẽ được lấy từ cao xuống thấp.

- Chọn thí sinh thi cấp quận/huyện: BTC phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo từng quận/huyện đưa ra tiêu chí chung để chọn thí sinh phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương.

2.1.2. Vòng thi cấp quận/ huyện – vòng thi số 4

- Phòng Giáo dục phối hợp với BTC cấp quốc gia thành lập Hội đồng coi thi.

- Thời gian tổ chức thi: thi từ ngày 07/12/2021 đến ngày 09/12/2021.

- Vào khung giờ: 8h00 - 11h30 và 13h30 - 17h00.

- Địa điểm thi: Phòng giáo dục chủ động lựa chọn.

- Hình thức thi: Thi trực tuyến. Hội đồng coi thi nhận mã thi từ BTC sau đó sẽ cấp mã thi cho thí sinh.

Kết quả thi: Kết quả thi sẽ được lấy từ cao xuống thấp.

- Chọn thí sinh thi cấp tỉnh/thành phố: BTC phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo từng tỉnh/thành phố đưa ra tiêu chí chung để chọn thí sinh dự thi phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương.

2.1.3. Vòng thi cấp tỉnh/thành phố – vòng thi số 5

- BTC phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập Hội đồng coi thi.

- Thời gian tổ chức thi (dự kiến):

+ Vòng thi số 05: ngày 28/12/2021. Ca thi do Hội đồng thi và BTC thống nhất.

- Địa điểm thi: Các Hội đồng thi chủ động chọn lựa.

- Hình thức thi: Thi trực tuyến. Hội đồng coi thi nhận mã thi từ BTC sau đó sẽ cấp mã thi cho thí sinh.

Kết quả thi: Kết quả thi sẽ được lấy từ cao xuống thấp. BTC phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cấp giấy khen cho thí sinh theo tiêu chí của từng tỉnh/thành phố.

- Chọn thí sinh dự Thi cấp Quốc gia: BTC cấp tỉnh chọn học sinh khối 5 dự thi theo kết quả từ cao xuống thấp hoặc theo tiêu chí của riêng từng tỉnh.

2.2. Các tỉnh/thành phố chưa có điều kiện tổ chức thi tập trung

2.2.1. Vòng thi cấp trường – vòng thi số 3

- Nhà trường phối với với BTC thành lập Hội đồng coi thi.

- Hội đồng coi thi cử cán bộ nhận mã thi.

- Thời gian tổ chức thi (dự kiến): thi từ ngày 09/11/2021 đến ngày 11/11/2021 vào khung giờ 8h00 -11h30 và 13h30 -17h00.

- Địa điểm thi: Nhà trường chủ động chọn lựa.

- Hình thức thi: Thi trực tuyến. Hội đồng coi thi nhận mã thi từ BTC sau đó sẽ cấp mã thi cho thí sinh. Sự cố phòng thi, hội đồng báo BTC để được thi lại

- Kết quả thi: Kết quả thi sẽ được lấy từ cao xuống thấp.

- Chọn thí sinh thi cấp quận/huyện: BTC đưa ra tiêu chí chọn thí sinh.

2.2.2. Vòng thi cấp quận/huyện số 4 và Vòng cấp tỉnh/thành số 5

- Nhà trường phối hợp với Ban Tổ chức cấp quốc gia thành lập Hội đồng thi, nhận mã thi, tổ chức thi.

- Địa điểm thi: Phòng máy tính có kết nối internet của nhà trường

- Hình thức thi: Thi trực tuyến. Hội đồng coi thi nhận mã thi từ BTC sau đó sẽ cấp mã thi cho thí sinh.

4

Cấp huyện

Vòng 4

Từ ngày 07/12 đến ngày 08/12/2021

5

Cấp tỉnh

Vòng 5

Khối 4 - 5 từ 08h – 11h, ngày 28/12/2012

Khối 1, 2, 3 từ 14h đến 17h, ngày 28/12/2012

- Thí sinh được làm bài 1 lần duy nhất (trường hợp gặp sự cố khách quan, Hội đồng thi lập biên bản và cho thí sinh thi lại).

Kết quả thi: Kết quả thi sẽ được lấy từ cao xuống thấp. BTC phối hợp với nhà trường chọn thí sinh dự thi cấp tỉnh, cấp quốc gia theo quy định chung đối với từng trường, từng địa phương.

 1. Vòng thi cấp quốc gia – vòng thi số 6

- Sở Giáo dục và Đào tạo/ Phòng Giáo dục và Đào tạo/ các cụm trường phối hợp với BTC để thành lập Hội đồng coi thi, nhận mã thi.

- Đối tượng tham dự thi: thí sinh khối 5

- Hình thức dự thi: Thi trực tuyến

- Địa điểm: thi tại phòng máy tinh có kết nối internet

- Thời gian thi dự kiến: Ngày 21/01/2022.

Chương V

KHEN THƯỞNG

Danh sách thí sinh đạt giải các vòng thi cấp tỉnh/thành phố, cấp quốc gia được thông báo trên website: www.trangnguyen.edu.vn.

Ban Tổ chức phối hợp với các tỉnh/thành phố cấp giấy chứng nhận cho thí sinh đạt giải tại vòng cấp tỉnh/thành phố và cấp quốc gia.

 1. Vòng thi cấp trường/ quận/huyện và vòng thi cấp tỉnh/thành phố

Đối với các tỉnh/thành phố tổ chức thi tập trung, BTC cấp trường, quận/huyện, tỉnh/thành phố quyết định cấp giấy khen và phần thưởng cho thí sinh theo quy định chung của từng tỉnh/thành phố.

- Đối với các tỉnh/thành phố chưa có điều kiện tổ chức thi tập trung, BTC cấp toàn quốc cấp giấy khen cấp tỉnh và toàn quốc theo quy định chung của từng vòng thi.

 1. Vòng thi cấp Quốc Gia

Số lượng giải thưởng khối lớp 5 như sau:

 • Giải Nhất: Học bổng 588.000VNĐ
 • Giải Nhì: Học bổng 388.000VNĐ
 • Giải Ba: Học bổng trị giá 244.000VNĐ
 • Giải Khuyến khích: Học bổng trị giá 244.000VNĐ

(Giải thưởng bằng hiện vật và giấy chứng nhận của BTC)

Các cá nhân và tập thể trong diện được nhận giải thưởng có trách nhiệm chấp hành các quy định về thủ tục nhận giải thưởng qua các văn bản hướng dẫn của BTC.

 

Chương VI:

Kinh phí

Kinh phí tổ chức thi và kinh phí khen thưởng của các vòng thi cấp quận/huyện, cấp tỉnh/thành phố và cấp quốc gia do các tỉnh/thành phố quy định, sử dụng từ các nguồn hợp pháp: ngân sách, hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân cho đơn vị tổ chức sân chơi./.

 

Nơi nhận:

- Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ GD&ĐT;

- Sở GD&ĐT các tỉnh/thành phố;

- Lưu BTC "Trạng Nguyên Toàn Tài"

TM.BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN

 

 

 

TRỊNH THỊ HƯƠNG