Tổ chuyên môn thứ nhất gồm có 8 đồng chí

1. Đ/c Nguyễn Thu Hương - Tổ Trưởng - Chủ nhiệm  và giảng dạy lớp 2B

2. Đ/c Nguyễn Thị Lý - Chủ nhiệm  và giảng dạy lớp 2A

3. Đ/c Nguyễn Thu Hằng - Chủ nhiệm  và giảng dạy lớp 2C

4. Đ/c Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ nhiệm  và giảng dạy lớp 3A

5. Đ/C Nguyễn Thuý Nga - Chủ tich công đoàn -Tổ phó-  Chủ nhiệm  và giảng dạy lớp 3B

6. Đ/c Nguyễn Thị Huyền  -  giảng dạy môn Tiếng anh

7. Đ/c Nguyễn Thị Nga - Gv dạy bộ môn

8.  Đ/c Nguyễn Thị Thuý Thảo - Gv dạy bộ môn