Tổ chuyên môn thứ nhất gồm có 6 đồng chí

1. Đ/c Vương Thị Hoa - Tổ Trưởng - Chủ nhiệm  và giảng dạy lớp 1B

2. Đ/c Trần Thị Huê - Chủ nhiệm  và giảng dạy lớp 1A

3. Đ/c Nguyễn Thị Bích Loan - Phó Hiệu Trưởng

4. Đ/C Vương Thị Nga - Nhân Viên Thiết bị

5. Đ/c Nguyễn Thị Lệ Thuỷ - Tổng phụ trách - Gv dạy âm nhạc

6. Đ/c Nguyễn Kiên Giang -  giảng dạy môn Mĩ thuật